Frivilligcenter Lemvig

Ordinær generalforsamling


Dato og tid

Mandag d. 8. april 2019 kl. 19:00 til 22:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 5. april 2019 kl. 23:55

Sted

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig
Denmark

Arrangør

Frivilligcenter Lemvig
+45 20801450
info@frivilligcenterlemvig.dk

Frivilligcenter Lemvig
 
                                            inviterer til

          ORDINÆR GENERALFORSAMLING

                           Mandag den 8. april 2019 kl. 19.00

                            på Lemvig Gymnasium, SØ-torvet


Præsentation af Kommunes nye strategi for ”Frivillighed og Civilsamfund” og efterfølgende debat v/ Amanda Christensen, Lemvig Kommune

Herefter afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1)   Valg af dirigent
2)   Valg af referent
3)   Valg af to stemmetællere
4)   Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte
      medlemmer
5)   Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
6)   Revideret regnskab til godkendelse
7)   Budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af  
      kontingent
8)   Indkomne forslag
9)   Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
10) Valg af suppleanter for et år
11) Valg af intern revisor for et år
12) Eventuelt

Frivilligcenter Lemvig byder i løbet af aftenen på kaffe og kage.

Tilmelding senest 5. april 2019

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Frivilligcenter Lemvig
+45 20801450
info@frivilligcenterlemvig.dk